Yhtenä Pohjoismaiden innovatiivisimpana ja nopeimmin kasvavana logistiikkayrityksenä Nordic Spedition haluaa olla johtaja myös kestävyyden kehittämisessä!

Lyhyt- ja pitkäaikaiset kestävyystavoitteemme ovat selkeä merkki sitoutumisestamme puhtaamman, vastuullisemman ja oikeudenmukaisemman ympäristön luomiseen. Haluamme sitoutua sellaisen ympäristön luomiseen, jossa jokaisella ihmisellä on mahdollisuus elää täysipainoista elämää, säästää energiaa ja muita resursseja sekä pitää huolta terveydestään.

Kaikki toimintamme ja prosessimme on luonnollisesti sertifioitu ISO 14001 -standardien mukaisesti.

Vuoden 2030 suunnitelma – päästöttömyys vuoteen 2030 mennessä ja maailmanlaajuinen kestävä kehitys.

Vuonna 2015 193 maailman maata sopiva YK:n 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta. Jos nämä tavoitteet saavutetaan, se merkitsee loppua äärimmäiselle köyhyydelle, epätasa-arvolle ja ihmisen aiheuttamalle ilmastonmuutokselle vuoteen 2030 mennessä.

Kyseisten tavoitteiden täyttämiseen tulisi saada mukaan kaikki maat, yritykset ja ihmiset, jotta muutos voisi tapahtua. Logistiikka-alan ympäristöystävällisyyden johtajina olemme keskittyneet siihen, missä voimme vaikuttaa muutoksiin parhaiten:

Hyvä terveys ja hyvinvointi

 • - Työympäristömme on turvallinen, puhdas ja terveellinen.
 • - Kuukausittainen ilmainen kiropraktikon vastaanotto toimistolla.
 • - Kannustamme työntekijöitämme aktiiviseen elämäntapaan ja arvostamme osallistumista sosiaaliseen toimintaan.

Sukupuolten välinen tasa-arvo

 • - Sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole vain yksi tärkeimmistä ihmisoikeuksista, vaan myös välttämätön perusta rauhalliselle ja kukoistavalle työympäristölle.
 • - Tuomitsemme kaikkien työntekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme seksistisen kielenkäytön.
 • - Arvostamme kaikkien panosta ja omistautumista sukupuolesta, iästä tai kulttuuritaustasta riippumatta.

Taloudellinen ja puhdas energia

 • - Kehitämme kuljetusratkaisujamme taloudellisemman, luotettavamman, kestävämmän ja nykyaikaisemman sähkönkulutuksen suuntaan.
 • - Vähennämme energian kokonaiskulutusta käyttämällä nykyaikaisia IT-ratkaisuja.
 • - Käytämme vihreää energiaa toimistoissamme ja terminaaleissamme.

Kohtuullinen työn ja talouden kasvu

 • - Tavoitteenamme on kestävä talouskasvu. Kasvu ei saa kuitenkaan tapahtua ympäristön, yhteiskunnan tai ihmisten kustannuksella.
 • - Ostamme palveluitamme vain yrityksiltä, jotka arvostavat vihreää ajattelua, ja tarjoavat työntekijöille tasa-arvoiset mahdollisuudet.
 • - Tavoitteenamme on olla alueen houkuttelevin työnantaja avoimella päätöksenteolla sekä syrjimättömyyttä, tasa-arvoa ja erilaisuutta suosivalla ohjelmalla.

Vastuullinen kulutus ja tuotanto

 • - Kehitämme jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa lyhyempiä, nopeampia ja ilmastoystävällisempiä kuljetusratkaisuja.
 • - Käsittelemme elintarvikkeita ja vaarallisia aineita kaikkien turvallisuusvaatimusten ja -määräysten mukaisesti.
 • - Arvostamme yhteistyökumppaneidemme ympäristötietoisuutta ja pidämme heidät ajan tasalla työstämme ja kestävyyteen liittyvästä kehityksestä.

Ilmastotoimet

 • - Ymmärrämme, että ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen haaste, joka vaikuttaa kaikkiin ja kaikkialla.
 • - Neuvomme yhteistyökumppaneitamme ja työntekijöitämme ilmastonmuutoksiin liittyen ohjaamalla heitä kohti kestävyyttä ja vähenevää energiankulutusta.
 • - Teemme yhteistyötä yliopistojen kanssa lisätäksemme tietoisuutta kestävän kehityksen tarpeellisuudesta.
TOP