Olles Põhjamaade üks innovaatilisemaid ja kiiremini kasvavaid
logistikaettevõtteid soovime Nordic Speditionis olla ka liider jätkusuutlikuse arendamisel!

Meie lühi- ja pikaajalised jätkusuutlikkuse eesmärgid on selgeks märgiks, et oleme pühendunud puhtama, vastutustundlikuma ja ausama keskkonna loomisele. Sellise keskkonna loomisele, kus igal inimesel on võimalus elada täisväärtuslikku elu, säästa energiat ja teisi ressursse ning hoida tervist.

Loomulikult on kõik meie tegevused ning protsessid sertifitseeritud vastavalt ISO14001 standarditele.

2030 kava – null- emissioon aastaks 2030 ja globaalne jätkusuutlikkuse areng.

2015 aastal leppisid 193 maailma riiki ÜRO-s kokku 17 globaalset jätkusuutliku arengu eesmärki. Kui need eesmärgi saavutatakse, tähendab see lõppu äärmisele vaesusele, ebavõrdsusele ja inimtekkelisele kliimamuutusele aastaks 2030.

Riigid, ettevõtted, inimesed peaksid saama kõik kaasatud nende eesmärkide täitmisse, et muutus saaks toimuda. Jätkusuutlikkuse liidritena logistikasektoris oleme oma fookuse suunanudsinna, kus me saame enim muutusi mõjutada:

Hea tervis ja heaolu

 • - Meie töökeskkond on turvaline, puhas ja tervislik.
 • - Igakuine tasuta kiropraktiku vastuvõtt kontoris.
 • - Julgustame meie töötajaid elama aktiivse elustiiliga ja aktiivselt, hindame osalemist sotsiaalsetes tegevustes.

Sugudevaheline tasakaal

 • - Sugudevaheline tasakaal pole mitte ainult üks põhilisi inimõigusi, vaid ka hädavajalik alus rahulikule ja õitsvale töökeskkonnale.
 • - Me taunime seksistlikku kõnepruuki kõigi meie töötajate ja partnerite juures.
 • - Me hindame kõikide panust ja pühendumist sõltumata soost, vanusest või kultuurilisest taustast.

Säästlik ja puhas energia

 • - Me arendame meie transpordilahendusi säästlikkuse, usaldusväärsuse, jätkusuutlikkuse ja kaasaegse energiatarbimise suunas.
 • - Me vähendame üldist energiatarbimist kasutades kaasaegseid IT lahendusi.

Mõistlik töö- ja majanduslik kasv

 • - Meie eesmärgiks on jätkusuutlik majanduskasv. Samas ei tohiks kasv tulla keskkonna, ühiskonna või inimeste arvelt.
 • - Ostame oma teenuseid vaid ettevõtetelt, kes hindavad rohelist mõttelaadi ja pakuvad töötajatele võrdeid võimalusi.
 • - Meie ambitsiooniks on olla regiooni atraktiivseim tööandja, avatud otsuste tegemise, mitte-diskrimineeriva, võrdsust ning erinevusi soosiva programmiga.

Vastutustundlik tarbimine ja tootmine

 • - Arendame pidevalt koostöös meie klientidega lühemaid, kiiremaid ja kliimaleidlikumaid transpordi-lahendusi.
 • - Käitleme toidukaupasid ja ohtlikke kaupasid vastavalt kõikidele ohutusnõuetele ja regulatsioonidele.
 • - Me hindame oma koostööpartnerite jätkusuutlikkust ning teavitame neid meie tööst ning arengutest seoses jätkusuutlikkusega.

Kliimameetmed

 • - Me mõistame, et kliimamuutused on globaalne väljakutse mis mõjutab kõiki ja kõikjal.
 • - Me nõustame meie koostööpartnereid ja töötajaid soses kliimamuutuste, suunates neid jätkusuutlikuse teele ja vähenevale energiatarbimisele.
 • - Me teeme koostööd ülikoolidega, et suurendada teadlikkust jätkusuutliku arengu vajalikkusest.
TOP