Rahvusvaheline Maanteetransport

klassikalised teenused, uudsed lahendused, parim teenindus.

- Täiskoormad
- Osakoormad
- Ohtlikud veosed (ADR)
- Ülegabariitsed kaubad ja rasketehnika
- Maja elemendid ja moodulid
- E-teenused, aruandlus, CO2 rapordid

Temperatuuritundlikud transpordilahendused

uksest ukseni alati õigel temperatuuril

- Täiskoormad -24 ….+ 20 ‎°C
- Osakoormad -24 ….+ 20 ‎°C
- Kiiresti riknevad kaubad ning sügavkülm
- Ravimite transport
- Lahendused keemiatööstusele
- Lillede ning istikute logistika

Meretransport

kui Euroopa jääb väikeseks

- FCL täiskonteinerid
- LCL osakonteinerid
- Flat rack ja muud erikonteinerid
- Isotermilised konteinerid
- Tank konteinerid
- Multimodaalsed veod

Lennutransport

teinekord on lihtsalt kiire

- Uksest – ukseni Euroopa 24h ekspress
- Tavaveod üle maailma
- Kullerveod üle maailma
- Ohtlike kaupade vedu
- Väärisaadetiste transport
- Tšarterid

Lisaväärtusteenused

kõik ühest kohast

- Terminali- ja laoteenused
- Tollimaaklerteenused
- Veosekindlustus
- 4 PL teenused
- Tarneahela konsultatsioon
- Reklaam haagistel

E-teenused

ühenduvus, jälgitavus, läbipaistvus

- Interaktiivne kliendiportaal
- WMS lahendused
- EDI infovahetus, liidestamine
- GPS jälgimine
- E-arved
- Rapordid, aruandlus, infovahetus

TOP