Aluste mõõdud / selgitused

0,5 EUR -  60 x 80 cm (0,2 ldm)

EUR alus -  120 x 80 cm (0,4 ldm)

FIN alus  - 120 x 100 cm (0,5 ldm)

LDM  - laadimismeeter

Tenthaagise sisemõõdud/kaubakaal/mahutavus

·         13,6 m x 2,48 m x h 2,68 m (sõltub tüübist kuni 3,0m max)

·         24 000 kg

·         ca 85 m3

·         13,6 LDM (laadimismeetrit)

·         33…34 EUR alust

·         26 FIN alust 

Külmikhaagise sisemõõdud/kaubakaal/mahutavus

·         13,2 m x 2,4 m x h 2,50 m (kahesüsteemsel 2,30 m)

·         21 500 kg bruto kaal

·         13,2 LDM (laadimismeetrit)

·         33 EUR alust

·         26 FIN alust 

Kindlustus

Vastavalt CMR Konventsioonile maantevedudes on vedaja vastustuse ülempiir 8,33 SDR ühe kilo kauba brutokaalu kohta. SDR on rahvusvahelise valuutafondi arveldusühik ja selle kurss on ära toodud koos teiste valuutakurssidega vastavalt päevaseisule.

https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

Konteinerite mahutavus/mõõtmed/(meetrites)

Parameetrid

20’ DC

40’DC

40’HC

40’PW

45’ HCPW

Välismõõdud

 

 

 

 

 

  Pikkus

6,058

12,192

12,192

12,192

13,716

  Laius

2,438

2,438

2,438

2,500

2,500

  Kõrgus

2,591

2,591

2,896

2,591

2,896

Sisemõõdud

 

 

 

 

 

  Pikkus

5,902

12,032

12,032

12,039

13,553

  Laius

2,350

2,350

2,350

2,435

2,426

  Kõrgus

2,390

2,390

2,695

2,376

2,684

 Ukseava suurus

 

 

 

 

 

   Laius

2,338

2,338

2,338

2,338

2,442

   Kõrgus

2,280

2,280

2,580

2,280

2,568

Maht (m3)

33,1

67,6

76,2

69,8

88,7

Max. kaal (tonni)

21,6

26,7

26,5

26,7

29,5

 

Tarneklausid

Kõigile veoliikidele sobivad

EXW (Ex Works, named place of delivery) – müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui on teinud kauba kättesaadavaks oma territooriumil (tehas, ladu). Ostja peab sooritama kõik tolliformaalsused ja hoolitsema ka kauba pealelaadimise eest, kui teisiti pole kokku lepitud. See tingimuse kasutamisel on maksimaalne vastutus ostjal ja minimaalne müüjal.

FCA (Free Carrier, named place of delivery) – müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui on kauba üle andnud nimetatud punktis vedajale ja ekspordi tollivormistuse. See on universaalne tarnetingimus. Selle tingimuse puhul on kaks võimalikku tarnekohta:
a) müüja territoorium – müüja korraldab kauba pealelaadimise ja kannab sellega seotud kulud ning riskid.
b) väljaspool müüja territooriumi – müüja annab kauba ostja määratud vedajale käsutusse müüja veovahendilt mahalaadimata kujul. Kauba mahalaadimise kulud katab ostja.

CPT (Carriage Paid to, named place of destination) – müüja kannab kauba veokulud nimetatud sihtkohani. Ostja kanda on kauba kadumise ja kahjustumise risk ning muud seonduvad kulud, kui kaup on antud vedaja käsutusse. Müüja kohustuste hulka kuulub ekspordi, ostja omade hulka aga impordi tollivormistusega seonduv.

CIP (Carriage and Insurance Paid to, named place of destination) – müüja maksab veo ja kindlustuse eest nimetatud sihtkohani. Ekspordi tolliformaalsused ja sellega seotud kulud on müüja kanda, imporditollivormistuse ja seonduvad kulud katab ostja.

DAT (Delivered At Terminal, named terminal at portor place of destination) – müüja maksab transpordi eest terminalini, v.a impordi tollivormistusega seotud kulud, ning võtab endale kõik riskid kuni punktini, kus kaubad terminali laaditakse.

DAP (Delivered At Place, named place of destination) – müüja maksab transpordi eest nimetatud kohani, v.a impordi tollivormistusega seotud kulud, ning võtab endale kõik riskid kuni punktini, kus kaubad on ostjapoolseks mahalaadimiseks valmis.

DDP (Delivered Duty Paid, named place of destination) – müüja vastutab kaupade veo eest nimetatud kohta ostja riigis ja tasub kõik kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud, sh impordilõivud ja -maksud. Ostja vastutab mahalaadimise eest. See tingimus seab maksimaalse vastutuse müüjale ja minimaalse vastutuse ostjale.

Mere- ja siseveekogude transpordile sobivad

FAS (Free Alongside Ship, named port of shipment) – müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui ta on teinud kauba ostjale kättesaadavaks nimetatud lähtesadama kail laeva kõrval. Sellest hetkest kannab ostja kõik kaubaga seonduvad kulud ja kogu riski. Ekspordi tollivormistuse korraldab müüja ning kannab seotud kulud ning riskid. Seda kasutatakse tavaliselt raske või puistekauba puhul.

FOB (Free on Board, named port of shipment) – müüja kohustus on laadida kaubad ostja nimetatud laeva pardale. Kõik kaubaga seonduvad kulud ja kauba kadumise või kahjustumise riski lähevad müüjalt üle ostjale. Müüja korraldab ekspordi tollivormistuse. 

CFR (Cost and Freight, named port of destination) – müüja kohustuseks on sõlmida veoleping sihtsadamani, kuid tarnekohustus on täidetud ning kaubaga seonduvad riskid ja kõik muud kulud lähevad müüjalt ostjale üle hetkel, mil kaup ületab laeva reelingu lastimissadamas. Kauba kindlustus ei ole hinna sees. Kulude jaotusel on oluline roll veolepingul. Müüja korraldab ekspordi tollivormistuse ja kannab sellega seotud kulud ning riskid, kui ostjale jäävad kauba impordiga seotud kulud ja riskid. Juhtumitel, kus laevareeling ei oma tähtsust, tasub kasutada CPT-d.

CIF (Cost, Insurance and Freight, named port of destination) – erineb CFR-klauslist ainult selle poolest, et lisaks veolepingule peab müüja sõlmima ostja kasuks ka kindlustuslepingu kauba veoks sihtsadamani. Tolliformaalsuste puhul on ekspordiga seonduv müüja kanda ja impordikohustused ostja õlul.

Kasulikud lingid:

https://www.elea.ee/elea-autokaubaveo-uldtingimused/

 

https://www.elea.ee/elea-ladustamise-uldtingimused/

 

https://www.elea.ee/logistikateenuse-hea-tava/

 

HAAGISTE KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

 

https://nhttps://nordicsped.com/wp-content/uploads/2021/11/Poolhaagise-tasuta-kasutamise-lepingu-UT.docx.pdfordicsped.com/wp-content/uploads/2021/11/Poolhaagise-tasuta-kasutamise-lepingu-UT.docx.pdf

https://nordicsped.com/wp-content/uploads/2021/11/Poolhaagise-tasuta-kasutamise-lepingu-UT.docx.pdf

TOP